ร่วมเป็นอาสาสมัคร

   Volunteer


เรา เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม
เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า
เรา คือองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มในส่วนทีสังคมยังต้องการ
เรา เชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการทำงานบนโลกแห่งความเป็นจริง
ขอเพียงเรากล้าคิด และกล้าลงมือปฏิบัติ พวกเรา ขออาสาเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงที่คนบางกลุ่มมองไม่เห็น

  นิยามอาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงา คือ


บุคคลที่เสนอตัวทำเพื่อผู้อื่นด้วยความสมัครใจ มีใจอาสาสมัคร และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมของงานที่มีความหลากหลายนั้น ๆ แล้ววางตนเองอยู่ในบทบาทที่หนุนเสริมต่อกลไกการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง

  แกลอรี่ภาพกิจกรรม


   หน้างานที่เปิดรับอาสาสมัครของมูลนิธิกระจกเงา  "“อาสาจัดเต็ม ” หน้างานช่วยขนย้ายสิ่งของและต้อนรับผู้บริจาค ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด) จันทร์ - ศุกร์ รับอาสาสมัครวันละ 5 คน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รับอาสาสมัครวันละ 15 คน สถานที่ มูลนิธิกระจกเงา เวลา 10.00-16.00 น
*หมายเหตุ* หน้างานกลางแจ้ง สิ่งที่แนะนำให้เตรียมมา ร่ม,หมวก

  "อาสาสมัคร คัด-คีย์-แพ็ค " คัดแยกประเภทหนังสือ ที่โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 โดยประมาณ
รับครั้งละไม่เกิน 20 คน
*หมายเหตุ* หน้างานในโกดัง อากาศร้อน และมีฝุ่น

  “อาสาสร้างสุข” กับ โครงการ รพ.มีสุข มูลนิธิกระจกเงา ทำกิจกรรมกับเด็กป่วยใน รพ. เช่น วาดภาพ ระบายสี เล่านิทาน เล่นเกมส์ จากโน้ตบุ๊ค ไอแพด
- ทุกวันอังคาร รอบเช้า 10.00-12.00 น. ที่รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รับครั้งละไม่เกิน2คน *เงื่อนไขต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ3ครั้ง
-ทุกวันพุธ รอบบ่าย13.00-15.00น. ที่รพ.รามาธิบดี รับครั้งละไม่เกิน5คน *เงื่อนไขต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ3ครั้ง ทุกวันศุกร์ รอบเช้า 09.00-12.00น. ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับครั้งละไม่เกิน 10 คน
  “อาสามาเยี่ยม” ภารกิจที่นำอาสาสมัครเข้าไปส่งมอบกำลังใจกับผู้ป่วยถึงบ้าน
1. กิจกรรมคาราโอะเกะ และทำความสะอาด สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ช่วงบ่าย เวลา 10.00-16.00 น. โดยประมาณ รับคอาสาครั้งละไม่เกิน 30 คน
2. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ป่วย
ทุกวัน พฤหัสบดี และ ศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รับอาสาครั้งละไม่เกิน 2 คน

  “อาสาคัด-จัด-เคลียร์”
ภารกิจ “คัดแยก” สิ่งของบริจาคให้เป็นหมวดหมู่ “จัด”ให้อยู่ในโซนอย่างเป็นระเบียบ “เคลียร์” Cleaning พ้นที่จัดเก็บสิ่งของ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 -16-00 น.
รับอาสาครั้งละไม่เกิน 15 คน
*หมายเหตุ* หน้างานในโกดัง อากาศร้อน และมีฝุ่น

  “อาสาสมัคร เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์”
ภารกิจ ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด และหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน ช่วงเวลา 10.00-16.00 น.
รับอาสาครั้งละไม่เกิน 20 คน

(สอบถาม Tel. 092-267-6292 ,Email : volunteer@mirror.or.th)
  *เวลา 10.00 - 16.00 น.