มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ และ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษา มาร่วมค้นหาประสบการณ์ ที่มูลนิธิกระจกเงาสมัครฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

   เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน


โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
การเข้าร่วมสังคมคือการอยู่ร่วมกันกับคนในหมู่มาก มีความเคารพ เกรงอกเกรงใจ ความเป็นพี่เป็นน้อง เพราะชีวิตจริงในการทำงานของเรานี้เราไม่สามารถที่จะอยู่เพียงตัวของเราเองเพียงผู้เดียวได้

<<อ่านต่อ>>