มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ และ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษา มาร่วมค้นหาประสบการณ์ ที่มูลนิธิกระจกเงาสมัครฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

   เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน


โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ฉันได้เรียนรู้การทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ฉันเรียนรู้ที่จะทำงานอาสาสมัครที่ทำด้วยใจ ถึงแม้ฉันจะหวังสิ่งตอบแทนเป็นประสบการณ์

<<อ่านต่อ>>