มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ และ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษา มาร่วมค้นหาประสบการณ์ ที่มูลนิธิกระจกเงาสมัครฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

   เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน


โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
ทุกการกระทำของผมมันมีผลต่อคนรอบข้างทั้งสิ้น เรียนรู้ที่จะไม่ก้าวทับเส้นของคนอื่น และการวิเคราะห์แก้ปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

<<อ่านต่อ>>