ด้านธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการภายในมูลนิธิกระจกเงา

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสภาพดีทุกประเภท จากคนเมือง เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันหน้างานของโครงการฯ เราเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้งานสภาพดีทุกประเภท

เพิ่มเติม

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

ได้ทำการเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดย เจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับโรงเรียน ขนาดเล็กที่ขาดแคลนยังได้เป็นการนำทรัพยากร เครื่องมือเดิมที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครั้ง

เพิ่มเติม

โครงการอ่านสร้างชาติ

โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ

เพิ่มเติม

โครงการชรารีไซเคิล

แนวคิดที่ต้องการจัดการกับปัญหาขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล อย่างเป็นระบบ ผนวกกับโมเดลจากโครงการจ้างวานข้าที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับคนไร้บ้านและคนจนเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ นำมาสู่การต่อยอดและคลอดมาเป็น โครงการชรารีไซเคิล

เพิ่มเติม

สวนครูองุ่น

ในฐานะทีมผู้สร้างสวนครูองุ่น พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้สำเร็จดังเจตนารมณ์เราอยากเห็นผู้คนเข้ามานั่งพักผ่อน เราอยากเห็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายเราขอเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้ใครหลายคน

เพิ่มเติม