โครงการโรงพยาบาลมีสุข
โครงการโรงพยาบาลมีสุข

ภารกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล  แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ ෳเพิ่มความสุข ลดความทุกข์෴ ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร ෳอาสาสมัครสร้างสุข

 

กิจกรรมที่อาสาสมัครทำร่วมกับเด็กป่วยในโรงพยาบาล อาทิ วาดภาพ ระบายสี เล่านิทาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือ IT โน้ตบุ๊ค แทปแล็ต เขาไปสร้างกระบวนการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับเด็กป่วย ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ของความสุข ෳเด็กป่วย...ป่วยเพียงกายแต่จิตใจของเขานั้นไม่ได้ป่วย෴

   

พื้นที่ในการทำกิจกรรมของโครงการโรงพยาบาลมีสุข อยู่ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ,โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สนใจรวมเป็นอาสาสมัครสร้างสุข ติดต่อ 085-1966102

เพิ่มความสุข ลดความทุกข์෴

       

"เพิ่มความสุข ลดความทุกข์ "
http://www.happyhospital.org
อีเมล์ : info@happyhospital.org
เบอร์ 092-267-6292