โครงการสวนครูองุ่น
" พื้นที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ในรูปแบบของสวนสาธารณะ "

                                                                                                                                                     


โครงการสวนครูองุ่น
          "สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา" ร่วมกับมูลนิธิไชยวนา ได้มีโครงการสร้างพื้นที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ สถานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ ฝึกทักษะ และพบปะผ่อนคลาย สำหรับเด็ก พ่อแม่ ครอบครัว จนกระทั่งบุคคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของครูองุ่น มาลิก ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมของท่าน และสวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงาแห่งนี้ จะเป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ทั้งหมด โดยจะออกมาในรูปแบบของ พื้นที่สาธารณะสำหรับเด็ก ที่พักผ่อนหย่อนใจ ห้องสมุดมนุษย์ ร้านแบ่งปัน พื้นที่กิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานต่างๆ NGOs หรืออาจจะเรียกว่า เป็นลานปล่อยของก็ว่าได้

          ด้วยความสำคัญของการเจริญเติบโตของเศษฐกิจและความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งพัฒนาการต่างๆ เราจึงได้สร้างแหล่งการเรียนรู้สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงาขึ้นมา ให้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และการเรียนรู้ควบคู่ เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสถานที่แห่งนี้จะสร้างทรงจำดีๆ ให้กับทุกคน สร้างความรักความเข้าใจและความเพลิดเพลินตลอดการมาเยือน

          แนวคิดของโครงการ คือการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ในรูปแบบของสวนสาธารณะ ตลอดจนร้านแบ่งปัน ร้านกาแฟ และพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเป็นหน้าบ้านในการรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีปัจจัยภายนอกเข้าร่วมในการดำเนินการด้วยคือ อาสาสมัคร
        

"สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา"
อีเมล์ : suankruangoon@mirror.or.th
โทร: 080 997 7065