พิมพ์ชื่อ หรือชื่อสกุล ตามชื่อที่จ่าหน้าพัสดุ

กรณีบริจาคของผ่านพัสดุ สามารถตรวจสอบ รายชื่อพัสดุ ที่ส่งว่าทางมูลนิธิกระจกเงาได้รับแล้วหรือยังได้ที่นี่