โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เราเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ เราเห็นการนำคุณค่าสิ่งของชิ้นเดิมกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มสภาพดีทุกประเภท จากคนเมือง เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันหน้างานของโครงการฯ เราเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้งานสภาพดีทุกประเภท ส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน อีกส่วนจะแบ่งมานำมาระดมทุน ที่ “ร้านแบ่งปัน” ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนี้ผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” กองทุนนี้คอยทำหน้าที่สนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงา อาทิ โครงการอาสามาเยี่ยม และโครงการฯ ที่ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำงาน หรือ อยู่ในระหว่างการพิจาณาจากแหล่งทุน เสื้อผ้าและสิ่งของสภาพดีที่คุณไม่ใช่งานแล้ว ได้ช่วยสร้างประโยชน์ต่อกับผู้รับที่ขาดแคลน และช่วยสนับสนุนการทำงานให้มูลนิธิกระจกเงา ได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเงาในการสะท้อนปัญหาของสังคมที่มีอยู่มากมายและดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้น “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
        

"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"
http://www.charity.mirror.or.th
อีเมล์ : donate@mirror.or.th
เบอร์ 092-267-6292 
       
  - จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการชรารีไซเคิล
  - โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
  - โครงการโรงพยาบาลมีสุข
#เธชเธ™เนƒเธˆเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒเธเธถเธเธ‡เธฒเธ™
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ›เธฃเธฐเธชเธฒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธญเธฒเธชเธฒเธชเธกเธฑเธ„เธฃ
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ volunteer@mirror.or.th
เน‚เธ—เธฃ 092-267-6292
(เธงเธฑเธ™เธˆเธฑเธ™เธ—เธฃเนŒ-เธงเธฑเธ™เธจเธธเธเธฃเนŒ เน€เธงเธฅเธฒ 10.00 - 16.00 เธ™.)


เธญเนˆเธฒเธ™