ภารกิจล้างบ้าน 50 หลังของอาสาในพื้นที่และอาสานอกพื้นที่

อาสากลุ่มหนึ่ง เป็นเยาวชนต้องโทษ
อยู่ในบ้านกาญจนาภิเษก
อดีตเคยทำผิดพลาด
และพยายามเรียนรู้เพื่อกลับคืนสู่สังคม
.
อาสาอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
เป็นเจ้าบ้าน เป็นลูกหลานของคนในพื้นที่
.
วันนี้อาสาสองกลุ่มมารวมกัน
คนในพื้นที่รวมแรงกับคนนอกพื้นที่
มุ่งหน้าไปยังความเดือดร้อน
พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด
.
บ้านถูกล้างไปห้าสิบกว่าหลัง
ชาวบ้านหลายร้อยคน
ที่ประสบอุทกภัยมาอย่างยาวนาน
ได้กลับเข้าบ้าน กลับไปใช้ชีวิต
อย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง
—————————————————
ขอขอบคุณน้องๆ เยาวชนบ้านกาญจนา
และน้องๆ นักศึกษาม.อุบล
ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาล้างบ้าน
ใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Share Button