การ“แบ่งปัน” เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้จริง เช่นเดียวกับความร้อนของไฟ

          ดูเหมือนว่าฤดูร้อนปีนี้จะร้อนแรงมากกว่าทุกๆปี ไม่ใช่แต่อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น แต่จำนวนวันที่ความร้อนแผดเผาเราทุกๆคนก็มากวันขึ้นเช่นกัน ..

          แต่ทว่าเปลวแดดในยามเที่ยงอาจเทียบไม่ได้กับเปลวไฟในยามสาย ณ ชุมชนหัวโค้ง คลองเตย กรุงเทพมหานคร ชุมชนแออัดเมืองที่บรรจุผู้คนหลายพันชีวิตจากหลากหลายที่มาไว้อย่างไม่รังเกียจรังงอน

          บ้านที่ประกอบร่างจากเศษไม้ ไม้อัด แผ่นยิปซั่ม ไวนิล แผ่นพลาสติกและ นานา วัสดุถูกประกอบสร้างเป็นบ้านหนึ่งหลัง บางบ้านปลูกสร้างอย่างดี สามารถอาศัยอยู่ได้ถาวร บางหลังถูกปลูกไว้สำหรับเพียงเพื่ออยู่อาศัยคุ้มแดดคุ้มฝน

          ชายสูงอายุร่างกายถูกจองจับด้วยโรคอัมพฤตครึ่งซีก กำลังขุ้ยเขี่ยหาเสื้อสักตัวจากกองเพลิง เป็นเสื้อของเขาเองที่หาจนเจอ เขาบรรจงเอากรรไกรตัดรอยไหม้ออก พอได้เสื้อตัวที่คุ้นเคยกลับมาสวมใส่อีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นรูอยู่บ้างก็ไม่เป็นไร

          ต้นเพลิงของไฟเกิดขึ้นที่บ้านของชายชรา ที่อาศัยอยู่กับหญิงชราอีกหนึ่งคน  เป็นบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ทั้งคู่มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล บางส่วนได้รับการช่วยเหลือจากญาติที่แวะมาเยี่ยมเยียนดูแล

          ด้วยอากาศร้อนในช่วงนี้ ร้อนจะเกินที่จะทนไหว พัดลมตัวเก่าถูกใช้บริการอย่างต่อเนื่องแทบไม่ได้หยุดหย่อน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเก่าชำรุดเกือบทุกอย่าง สายไฟเก่าเกือบกว่าจะรับกระแสไฟที่ไหลเวียนภายในบ้าน สุดท้ายเมื่อไฟฟ้ารัดวงจร บ้านทั้งบ้านจึงถูกเผาวอดวายเหลือเพียงเถ้าถ่าน

          เพียงพริบตาเดียว เหลือเพียงภาพจำของอดีตหมุนเวียนเข้ามาในความทรงจำ

          ด้วยสภาพบ้านในชุมชนแออัดเมืองแทบจะใช้ฝาบ้านแผ่นเดียวกัน หลังคาบ้านเกยทับกัน ทุกหลังพึ่งพาอาศัยร่มเงาและตั้งตระง่านอยู่ได้ด้วยการพึ่งพิงกันและกัน ไม่ใช่แค่เพียงโครงสร้างของบ้าน แต่หมายความรวมถึงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านด้วย จากข้อตกลงของทุกคนในชุมชนที่ว่าเมื่อบ้านหลังใดหลังหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้น บ้านแวดล้อมจะต้องยินยอมเปิดทางให้รถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุยังบ้านต้นเพลิง ทั้งนี้เพื่อรักษาชุมชนทั้งชุมชนไว้ บ้านอีกห้าหลังที่สละบ้านเพื่อเปิดทางจึงแทบไม่เหลือความเป็นบ้านเพื่ออยู่อาศัยอีกต่อไปเช่นกัน

          ทันใดเมื่อความเดือดร้อนส่งต่อมาถึงกัน โครงการแบ่งปัน จัดเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งจำเป็นเช่นเสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม และข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นต่างๆ หนึ่งคันรถส่งตรงถึงผู้ประสบภัยในทันที

          ข้าวของบริจาคที่หมุนเวียนเข้ามายังโครงการแบ่งปันถูกปันต่อให้กับบ้านทั้ง 5 หลังเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนใจและให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้

          หลังจากนี้ทีมงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะลงพื้นที่อีกครั้งร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อเติมเต็มบ้านที่ว่างเปล่าให้กลับมาเป็นบ้านในความทรงจำอีกครั้ง

          เราพยายามทำให้ของเหลือใช้จากทุกคน ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว เสื้อผ้า และตู้ เตียง ได้มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับบ้านที่ยังขาดแคลนและเดือดเนื้อร้อนใจทุกหลังอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ที่มีความต้องการ

Share Button