Close 

นางสาวสุนีย์ กรุมรัมย์ (นี)

Email: Sunee@mirror.or.th
เจ้าหน้าที่โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา
   การย่างกายเข้ามาในวงการเอ็นจีโอ ตอนแรกค่อนข้างขัดแย้งกับอุดมการณ์ตัวเอง ด้วยความคิดต่างส่วนตัวที่ว่า ที่มาของประเด็นปัญหาสังคมร้อยแปดพันเรื่อง ล้วนเกิดจากโครงสร้างระบบของสังคม ช่างไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการพัฒนาเมื่อเทียบกับสากล ก่อนหน้านี้ไม่มีความเชื่อว่าแวดวงนักเอ็นจีโอจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่เนื่องด้วยความไม่ไว้วางใจต่อการพัฒนาสังคมของระบบราชการ จึงตัดสินใจเดินสายนักพัฒนาภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชน นั่นคือ โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา จนถึงวันนี้จากกระบวนการดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม การปรับทัศนคติต่อประเด็นปัญหา และการปรับอุดมการณ์ต่อแนวทางใหม่ ส่งผลให้ตัวเองเกิดความไว้วางใจต่อระบบเอ็นจีโอว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง เราเรียกสิ่งนี้ว่า ෳโอกาส෴ และ ෳประสบการณ์෴ ปัจจุบันที่ยังยืนอยู่ตรงจุดนี้เพราะโอกาสที่ให้ความเป็นมนุษย์ ทั้งตัวบุคคลทำงานเองและกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ และเพราะประสบการณ์ที่ให้ความสนุกต่อการทำงานและความท้าทายต่อระบบที่มีอยู่แต่ไม่ยอมทำงาน
   สุดท้ายส่วนตัวไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่า ෳบุญ෴ และที่ทำอยู่ส่วนตัวไม่ได้เรียกว่า ෳงาน෴ แต่เรานิยามมันว่า โจทย์ที่ต้องได้คำตอบ ปัญหาที่ต้องได้แก้ไข เป้าหมายที่แท้จริงนอกจากได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ยังได้ช่วยผลักดันกระบวนการช่วยเหลือให้เกิดระบบมากขึ้น อีกหนึ่งเป้าหมายตัวพ่อคือนโยบายที่เราอยากเห็น สำคัญไปกว่านั้นเราได้โบนัสในรูปของ ෳความรู้สึกดี෴ เป็นสิ่งตอบแทนอีกด้วย


"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ109