ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้าลงทะเบียนขอรับ “กล่องแบ่งปัน” จากมูลนิธิกระจกเงา

“กล่องแบ่งปัน” ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นสำหรับครอบครัว ที่คนในสังคมร่วมกันแบ่งปัน บริจาคผ่านมูลนิธิกระจกเงา ส่งต่อไปยังผู้เดือดร้อน

“กล่องแบ่งปัน”มีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความลำบาก ผู้เดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจโควิด-19 หากท่านยังพอมี โปรด”แบ่งปัน”สิทธิ์นี้ แก่ผู้ที่ยากลำบากกว่า ให้สิทธิ์เพียงครอบครัวละ 1 กล่องเท่านั้นหากท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกอื่นในบ้านเดียวกันจะไม่ไดัรับสิทธิ์ในการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีการตรวจสอบข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ หากท่านเคยได้รับ “กล่องแบ่งปัน”จากมูลนิธิกระจกเงาแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงซ้ำได้อีก

มูลนิธิกระจกเงา จำกัดสิทธิ์ลงทะเบียนวันละ 300 ครอบครัวเท่านั้น เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว เมื่อลงทะเบียนครบ 300 ครอบครัวแล้ว จะปิดรับการลงทะเบียนในวันนั้นทันที หากท่านลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถกลับมาลงทะเบียนได้ในวันถัดไป เปิดลงทะเบียนทุกวันจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนที่มองเห็นชื่อนามสกุลในบัตรอย่างชัดเจน และตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ที่อยู่ในการจัดส่งกล่องยังชีพ ไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่ตามบัตร และที่อยู่ต้องชัดเจนละเอียดพอในการจัดส่งพัสดุไปถึง

หากครอบครัวของท่านมีบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง โปรดแจ้งขนาดให้ชัดเจน , หากต้องการนมผงสำหรับเด็ก โปรดแจ้งยี่ห้อ สูตร และอายุของเด็กให้ครบถ้วนและหากเป็นพี่น้องมุสลิม เราจะจัดอาหารที่เหมาะสมตามหลักศาสนาของท่าน โปรดระบุในการลงทะเบียน

มูลนิธิกระจกเงา ผู้บริจาค และอาสาสมัครทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดี และกำลังใจให้ท่านและครอบครัว ผ่านพ้นวิกฤตินี้ด้วยความเอื้ออาทรของเพื่อนพี่น้องร่วมสังคม.

เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิกระจกเงา