โครงการโรงพยาบาลมีสุข

ภารกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล  แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร “อาสาสมัครสร้างสุข

 

กิจกรรมที่อาสาสมัครทำร่วมกับเด็กป่วยในโรงพยาบาล อาทิ วาดภาพ ระบายสี เล่านิทาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือ IT โน้ตบุ๊ค แทปแล็ต เขาไปสร้างกระบวนการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับเด็กป่วย ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ของความสุข “เด็กป่วย...ป่วยเพียงกายแต่จิตใจของเขานั้นไม่ได้ป่วย”

   

พื้นที่ในการทำกิจกรรมของโครงการโรงพยาบาลมีสุข อยู่ที่สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ,โรงพยาบาลรามาธิบดี สนใจรวมเป็นอาสาสมัครสร้างสุข ติดต่อ 02-973-2236-7 #103

“เพิ่มความสุข ลดความทุกข์”

       

"เพิ่มความสุข ลดความทุกข์ "
http://www.happyhospital.org
อีเมล์ : info@happyhospital.org
โทร: 02-973-2236 , 02-973-2237 ,
02-973-3533 , 02-973-3833 
       
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
  - โครงการโรงพยาบาลมีสุข
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 1495