ทีมนวัตกรรม

การพัฒนาองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง นำมาซึ่งงานนวัตกรรมเพื่อนำสิ่งใหม่ ต่อยอดงานด้านต่างๆภายในองค์กร ดังนั้นมูลนิธิกระจกเงาจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการนำกำลังคนจัดตั้งทีมนวัตกรรมเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผู้ช่วยดูแลอาสาสมัคร

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • 1. นักพัฒนาด้านนวัตกรรม
 • - สนใจเรื่องการพัฒนา การบริหาร
 • - เปิดกว้าง ชอบนวัตกรรม
 • - ศึกษานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาระบบงานในองค์กร
 • - มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์
 • - ขยัน อดทน พร้อมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
 • ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

  • - ร่วมงานกับพี่ๆในทีมนวัตกรรม
  • - สนับสนุนหน้างานโครงการต่างๆ
          

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ Tel. 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ห้องเด็ก
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 317