โครงการป่วยให้ยืม

โครงการป่วยให้ยืม มีแนวคิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้งานแล้วตามบ้าน นำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้งาน

“ป่วยให้ยืม” มีจุดเริ่มต้นมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2564 ขณะนั้นมีผู้ต้องการใช้ถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ขาดแคลน ในขณะเดียวกัน ทีมงานตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะมีสิ่งของเหล่านี้อยู่ตามบ้านผู้คนที่ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องใช้งาน แต่ปัจจุบันเครื่องอาจถูกทิ้งไว้ในบ้าน จึงประกาศระดมถังออกซิเจน เพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด เวลานั้น มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และถังออกซิเจนจำนวนมาก กระทั่งทำให้มูลนิธิกระจกเงา กลายเป็นศูนย์กลางกระจายความช่วยเหลือนนี้ ไปถึงผู้ป่วยได้ทันเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤติการแพร่ระบาด

แม้ขณะนี้สถานการณ์ความต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทีมงานพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าว ยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ ยังรวมถึงเตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ วีลแชร์ ไม้-คอกย้ำยัน โถปัสสาวะ ฯลฯ

โครงการป่วยให้ยืม จึงเกิดขึ้น เพื่อสานต่อความช่วยเหลือนี้ไปยังครอบครัวผู้ป่วยที่มีต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในสถานการณ์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วย ย่อมมีภาระค่าใช่จ่ายมากอยู่แล้ว และเพื่อเป็นการหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โครงการป่วยให้ยืมขอรับบริจาค มีดังนี้
1. เตียงผู้ป่วย
2. เครื่องดูดเสมหะ
3. เครื่องผลิตออกซิเจน
4. เสาน้ำเกลือ
5. วีลแชร์
6. ไม้-คอกค้ำยัน
7. โถปัสสาวะ

ผู้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ใช้งานแล้ว
สามารถบริจาคได้ที่
โครงการป่วยให้ยืม มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร.092-252-5454


ผู้สนใจสนับสนุนภารกิจป่วยให้ยืม
บริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 040 - 2 -37446 - 1 ธนาคารไทยพาณิชย์

      
"ป่วยให้ยืม
https://www.facebook.com/medical4support/  
โทรศัพท์ : 080-329 4335
       
  - โครงการโรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
  - โครงการ NGOs Cyber (ไอซีทีเพื่อการพัฒนา)
  - โครงการป่วยให้ยืม
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา)
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 284