ที่มาของห้องเด็กของมูลนิธิกระจกเงา

1.มูลนิธิกระจกเงาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมีผลต่อพัฒนาการ อุปนิสัย และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเห็นว่าปัจจุบันมีหลายๆครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกระหว่างทำงานได้ ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ  บางครอบครัวจึงเลือกที่จะนำลูกไปฝากเลี้ยงกับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง เด็กไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ให้สามารถนำลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียน ที่มีความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่

2.ทุกๆวันมูลนิธิมีการระดมทุนสิ่งของบริจาคทำให้ในแต่ละวันมีคนมาซื้อของจำนวนมาก และบางคนมีเด็กเล็กมาด้วย จึงมีแนวคิวที่จะทำพื้นที่สำหรับเด็ก ในช่วงเวลาที่รอพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้เด็กได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และมีแนวคิดที่จะพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาเด็กร่วมไปด้วย

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งที่เปิดรับสำหรับห้องเด็ก

1.ผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • รักเด็ก ใจเย็น เล่นกับเด็กได้  
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ พอสื่อสารได้  (พี่เลี้ยงประจำห้องเด็กเป็นต่างชาติ )

  • มีความอดทนสูงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี

  • มีความสนใจในเรื่องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

  • เป็นผู้ช่วย พี่เลี้ยงเด็ก 

  • พัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กตามช่วงวัย

 


"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
  
       
  - ห้องเด็ก
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ทีมนวัตกรรม
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 1202