Close อ่าน 656

 อาสาคัดแยกหนังสือ
 อาสาจัดเต็ม ช่วยขนย้ายสิ่งของบริจาค
 สวัสดิการคนไร้บ้าน
 ส่งเสริมอาชีพจากสิ่งของบริจาค (ป้าหมวย)
 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา
"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090