Close 


ผู้บริหารคนหนึ่งตั้งใจซื้อสับปะรด 
เพื่อช่วยชาวไร่ที่กำลังประสบปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ 
สับปะรดส่วนหนึ่งถูกแบ่งปันต่อมาที่มูลนิธิกระจกเงา
ให้เรานำไปใช้ในโครงการ Food For Friends 
เพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับคนไร้บ้านกว่า 100 ชีวิต 

จากความตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ผลต่อมาคือการได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไร้บ้าน
จัดการอาหารให้ไปมีคุณค่าอย่างที่มันควรจะเป็น 

ลองนึกภาพตามครับ ว่าถ้ามีการทำแบบนี้อย่างกว้างขวาง
มันจะดีงามขนาดไหนสำหรับสังคมไทยอ่าน 64

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090