Close 


เด็กๆ มีเพียงแค่ชื่อเรียกขาน หากพ้นจากที่นี่ไป
พวกเขาก็เปรียบเหมือนมนุษย์ล่องหน ไร้ตัวตน ใดๆ
บนผืนโลกใบนี้ มีตัวตน แต่เหมือนไร้ตัวตน...
เด็กๆ 1 คน ต้องใช้ภาพถ่าย เป็นหลักฐานสมัครเข้าเรียน จำนวน 6 รูป
สตูดิโอถ่ายภาพจำเป็นจึงเกิดขึ้น เพื่อให้พวกเขาได้เข้าเรียน
เพราะใบสมัครเรียนสำหรับพวกเขา
มันคือสมบัติชิ้นแรกในชีวิต ที่จะทำให้พวกเขามีตัวตน
อ่าน 86

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090