สวนครูองุ่น

ในฐานะทีมผู้สร้างสวนครูองุ่น พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้สำเร็จดังเจตนารมณ์ของครูที่วาดหวังไว้ เราพูดกับครูในใจทุกวันว่า... เราต้องทำมันให้สำเร็จขอให้ครูช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา เราอยากเห็นเด็กๆเข้ามาวิ่งเล่นในสวน เราอยากเห็นผู้คนเข้ามานั่งพักผ่อน เราอยากเห็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้น สุดท้ายเราขอเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนที่มีแนวคิดเหมือนกันกับเราและร่วมสร้างไปด้วยกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผู้ประสานงานกิจกรรมเพื่อสังคม

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สามารถเดินทางไปทำงาน ที่สวนครูองุ่น ใกล้กับ BTS ทองหล่อได้
 • เป็นผู้ที่มีใจรักในงานด้านบริการ
 • มีความอดทนสูงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความสนใจในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม งานมูลนิธิ และงานสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยประสานงานติดต่อกับคนภายนอก
 • มีความสนใจการแสดงละครหุ่นมือ การทำงาน D.I.Y. หุ่นมือ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สนใจเรื่องเกษตรกรรมการปลูกต้นไม้ การดูแลสวนการเกษตร
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบริการในร้านแบ่งปันและร้านอาหาร
 • ประสานงานกิจกรรมกับบุคคลภายนอก
 • ดูแลงานทั่วไปภายในสวนครูองุ่น
 • ดูแลระบบไอทีของเว็บไซต์ u class
 • ดูแลระบบยืมคืนหนังสือออนไลน์

2.พนักงานบริการร้านกาแฟและร้านแบ่งปัน

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สามารถเดินทางไปทำงาน ที่สวนครูองุ่น ใกล้กับ BTS ทองหล่อได้
 • เป็นผู้ที่มีใจรักในงานด้านบริการ
 • มีความอดทนสูงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความสนใจในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม งานมูลนิธิ และงานสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยประสานงานติดต่อกับคนภายนอก
 • มีความสนใจการแสดงละครหุ่นมือ การทำงาน D.I.Y. หุ่นมือ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สนใจเรื่องเกษตรกรรมการปลูกต้นไม้ การดูแลสวนการเกษตร
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบริการในร้านแบ่งปันและร้านอาหาร
 • ประสานงานกิจกรรมกับบุคคลภายนอก
 • ดูแลงานทั่วไปภายในสวนครูองุ่น
 • ดูแลระบบไอทีของเว็บไซต์ u class
 • ดูแลระบบยืมคืนหนังสือออนไลน์

3.เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ U class (การศึกษานอกระบบ)

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สามารถเดินทางไปทำงาน ที่สวนครูองุ่น ใกล้กับ BTS ทองหล่อได้
 • เป็นผู้ที่มีใจรักในงานด้านบริการ
 • มีความอดทนสูงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความสนใจในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม งานมูลนิธิ และงานสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยประสานงานติดต่อกับคนภายนอก
 • มีความสนใจการแสดงละครหุ่นมือ การทำงาน D.I.Y. หุ่นมือ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สนใจเรื่องเกษตรกรรมการปลูกต้นไม้ การดูแลสวนการเกษตร
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบริการในร้านแบ่งปันและร้านอาหาร
 • ประสานงานกิจกรรมกับบุคคลภายนอก
 • ดูแลงานทั่วไปภายในสวนครูองุ่น
 • ดูแลระบบไอทีของเว็บไซต์ u class
 • ดูแลระบบยืมคืนหนังสือออนไลน์

4.นักแสดงละครหุ่นมือ ทำงาน D.I.Y.

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สามารถเดินทางไปทำงาน ที่สวนครูองุ่น ใกล้กับ BTS ทองหล่อได้
 • เป็นผู้ที่มีใจรักในงานด้านบริการ
 • มีความอดทนสูงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความสนใจในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม งานมูลนิธิ และงานสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยประสานงานติดต่อกับคนภายนอก
 • มีความสนใจการแสดงละครหุ่นมือ การทำงาน D.I.Y. หุ่นมือ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สนใจเรื่องเกษตรกรรมการปลูกต้นไม้ การดูแลสวนการเกษตร
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบริการในร้านแบ่งปันและร้านอาหาร
 • ประสานงานกิจกรรมกับบุคคลภายนอก
 • ดูแลงานทั่วไปภายในสวนครูองุ่น
 • ดูแลระบบไอทีของเว็บไซต์ u class
 • ดูแลระบบยืมคืนหนังสือออนไลน์
          

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ โทร 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - ห้องเด็ก
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - ทีมนวัตกรรม
  - โรงพยาบาลมีสุข
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 1354