โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)

เกิดขึ้นได้จากแนวความเชื่อขององค์กรที่มีความเชื่อว่า "IT เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา" โดยการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนางานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้เร็ว    เราได้นำ IT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานของ มูลนิธิกระจกเงา สนง.กรุงเทพฯ ให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถประเมินและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานองค์กรไว้ด้วยกัน รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการติดตามและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม

      ด้วยหน้างาน การผลิตเว็บไซต์ การผลิตสื่อ กราฟฟิกดีไซน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และในอนาคตเราจะยังคงพัฒนางานด้าน IT อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เข้ากับยุคการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลบนสังคมออนไลน์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

"เราขอเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ IT เพื่องานพัฒนา" 

โครงการ Ngos Cyber เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในเรื่องการพัฒนาสังคม พร้อมๆกับเทคโนโลยี ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกท่านที่สนใจ มาร่วมเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แบบใหม่ๆได้ด้วยตนเอง

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ IT ในงานพัฒนากับเราได้ที่โครงการ Ngos Cyber"


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.Programmer

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • นักศึกษาที่เรียนด้าน  เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความสนใจงานเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาเว็บไซต์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา PHP ได้
 • สามารถใช้ MYSQL ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Deamweawer ได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา php และใช้ฐานข้อมูล mysql


2. Web Content

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความสนใจงานการจัดรูปแบบ content บนเว็บไซต์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมในการตกแต่งภาพได้บ้างในเบื้องต้น อาทิ เช่น photoshop เป็นต้น
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพิ่มข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์ สามารถจัดรูปแบบให้อ่านง่าย
 • แก้ไขหน้าเว็บไซต์ บางส่วน

   


โครงการนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาฝึกงานที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานอยู่ เพียงมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ พกพาขาทั้งสองข้างของคุณก้าวเข้ามา มูลนิธิกระจกเงา แห่งนี้กำลังรอเหล่าน้องๆ อยู่
 

 


      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ทีมนวัตกรรม
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - ห้องเด็ก
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 637