โดยการใช้บริการขนส่งสิ่งของกับ บริการขนส่งของเอกชนต่างๆ ตัวอย่างบริษัทที่รับขนส่งสิงของต่างๆ ดังนี้

 

#ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งพสดุ 
ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบพื้น ที่บริการได้ที่
ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.com , 1545
Nim Express www.nimexpress.com , 090-554-1988
Kerry Express www.kerryexpress.com , 02-686-8998-9
พัสดุภัณฑ์ไทย www.thaiparcels.com ,02-249-2383

----------------------------------------------------------------

 
#ข้อมูลผู้ให้บริการผ่าน โมบายแอพพลิเคชั่น 
#บริการรับสิ่งของถึงบ้าน ใน กทม.และปริมณฑล
deliveree www.deliveree.com , 02-105-4400 

----------------------------------------------------------------

#ที่อยู่ในการจัดส่งสิ่งของ 
มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 แยก4-7 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กทม.10210 (โทรศัพท์ 02-973-22367 # 0)

 อ่าน 6015

 
"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ donate@mirror.or.th หรือ โทร 02-973-2236-7
"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 แฟกซ์ มาหมายเลข 02-521-2481