Close 

                "มูลนิธิกระจกเงา เผยเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านน่าห่วง แนะการติดตามหาเด็กหายในโลกออนไลน์ต้องคำนึงถึงสิทธิเด็ก ด้านบ้านพักเด็ก
        และครอบครัวมหาสารคามชี้ปัญหาเด็กหาย ต้องใช้สหวิชาชีพเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา ด้านตำรวจ ทว เปิดตัวภาพสเกตซ์จำลองอายุเด็กหายรายที่ 6"

                วันนี้ (9 กพ 60) ที่ซอยวิภาวดี 62 กรุงเทพฯ มูลนิธิกระจกเงา แถลงสถิติเด็กหายปี 2559 ปัญหาเด็กหนีออกจากบ้าน ยังคงรุนแรง เสี่ยงก่อปัญหา
        ด้านอื่นๆ ด้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ชี้ ในจังหวัดมีสถานการณ์เด็กวัยรุ่นสูญหาย ควรใช้ทีมสหวิชาชีพร่วมแก้ไข และตำรวจกอง
        ทะเบียนประวัติอาชญากรเปิดภาพจำลองเด็กรายที่ 6 หายออกจากบ้านนาน กว่า 3 ปี ปัจจุบันหน้าตาอาจเปลี่ยนไป

                นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เผยสถิติรับแจ้งเด็กหาย ปี 2559 ทั้งสิ้น 424 ราย สาเหตุหลักกว่า 86%
        คือเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้าน อายุเฉลี่ยระหว่าง 13-15 ปี โดยเด็กหญิงหายออกจากบ้านมากกว่าเด็กชายเกือบ 3 เท่า ทั้งนี้ พบว่า เด็กที่หายออก
        จากบ้านมีปมปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัจจัยในการตัดสินใจหนีออกจากบ้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่ลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง ด่าทอ
        และการห้ามเด็กทำสิ่งต่างๆ โดยไม่อธิบายเหตุผล นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กที่หายออกจากบ้าน มีแนวโน้มถูกชักชวนไปอยู่กับแฟนหรือคนที่รู้จักกัน
        ในโลกออนไลน์ และมีความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันหรือป้องกันไม่ถูกวิธี

                นายเอกลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในระยะหลังพบว่าเมื่อเกิดเหตุเด็กวัยรุ่นหายออกจากบ้านผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมักตัดสินใจประกาศภาพ
        ติดตามหาบุตรหลานที่หายไปในสังคมออนไลน์โดยทันที ทั้งที่ในความเป็นจริง ควรใช้กระบวนการสืบสวนเป็นหลักก่อน เพราะเด็กที่หายไปในลักษณะนี้
        ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสื่อสารหรือติดต่อกับบุคคลอื่น ตลอดจนอาจมีข้อมูลจากเพื่อนสนิทของเด็ก การประชาสัมพันธ์ภาพเด็กหายในโลกออนไลน์         มีข้อดีที่ข่าวสารกระจายไปได้รวดเร็วแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นดาบสองคม เพราะภาพและข้อมูลของเด็กจะถูกแชร์ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าจะพบตัวเด็ก
        หายคนดังกล่าวแล้ว กระทบต่อสิทธิของเด็กในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การประกาศเด็กหายในโลกออนไลน์ จะใช้ในกรณีจำเป็นที่
        ไม่มีแนวทางการสืบสวน หรือเด็กหายไปนานไม่มีเบาะแส หรือเป็นกรณีลักพาตัวเด็ก ซึ่งคนร้ายอาจพาเด็กเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ

                นายเอกลักษณ์ กล่าวต่อว่า มูลนิธิกระจกเงา ได้จัดทำคู่มือฉบับย่อสำหรับผู้ปกครองและตำรวจในการเป็นแนวทางเพื่อติดตามหาเด็กที่สมัครใจ
        หนีออกจากบ้าน โดยควรเริ่มหาเบาะแสจากเพื่อนสนิทของเด็กและการสื่อสารที่เด็กใช้เป็นประจำ โดยสามารถดูคู่มือติดตามหาเด็กสมัครหนีออก
        จากบ้านได้ที่ www.facebook.com/thaimissing

                ด้านนางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านนั้น
        เราอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า บ้าน อาจไม่ใช่สถานที่ที่เด็กรู้สึกว่าเป็นบ้าน บ้านอาจทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง เราในฐานะคนทำงานด้าน
        การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อการช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงที (อ่านต่อ หน้า 2)

เลือกหน้า


อ่าน 739

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090