เรื่องอยากบอกก่อนน้องมาฝึกงาน


1 วันในการทำงาน นักศึกษาฝึกงานจะมีภาระกิจ งานหลัก 60% , งานรอง 30% , งานแทรก 10%

งานหลัก : สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ นักศึกษาเรียนมา

งานรอง : ภาระกิจ100JOB งานที่เกิดจากความสามารถ ทักษะของนักศึกษาที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อองค์กร เช่น Job ครัวกระจกเงา /Job ดนตรี/ Job กีฬา/ Job หนังสือ

งานแทรก : คืองานที่เพื่อนร่วมองค์กร ต่างโครงการ คนไม่พอและต้องการกำลังอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือ เช่น การลงพื้นที่/การช่วยเคลียร์ของที่ได้รับบริจาค/ และหน้างานอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ

ชั่วโมงอาสาสมัคร

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 16.00-17.00 น.เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาฝึกงาน จะออกมาช่วยลงแรง ช่วยเหลืองานส่วนกลาง งานต่างโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ช่วยคัดแยกเสื้อผ้า-หนังสือ-ของใช้ที่ได้รับบริจาค หรืองานขนย้ายสิ่งของภายในสำนักงาน

หอพักที่แนะนำ : อยู่ในซอยวิภาวดี60 ซอยใกล้กับสำนักงานมูลนิธิกระจกเงา ราคาตั้งแต่ 2,800-4,500 บาท โดยประมาณ หาก นักศึกษาฝึกงานมีรถมอเตอร์ไซต์ หรือจักรยาน แนะนำให้นำมาใช้งาน เดินทาง ไป-กลับ ที่พักที่ทำงาน

  • ทิ้งความกลัว กล้าที่จะเรียนรู้ เหนื่อยได้ ,ร้อนได้ ,สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานในได้ดี


      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#102
E-mail: intern@mirror.or.th


อ่าน 11452