อ่านสร้างชาติ

"หนังสือ มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" 

 

โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากหนังสือเหล่านั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปถึงผู้อื่น ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง 


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.นักส่งเสริมกิจกรรม

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • อ่านหนังสือวรรณกรรม
 • กล้าแสดงออก
 • ออกแบบกิจกรรมสันทนาการ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานนอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ได้ (เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่านสร้างชาติ

2.ผู้ช่วยโครงการ

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • อ่านหนังสือวรรณกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานนอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ได้ (เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการหนังสือภายในโครงการ
 • ดูแลอาสาสมัคร
 • ช่วยงานต่างๆภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

3.บรรณารักษ์

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • อ่านหนังสือวรรณกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือ
 • มีความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด เช่น การจัดหมวดหมู่ของหนังสือ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานนอกเวลา เสาร์-อาทิตย์ได้ (เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการหนังสือดีเข้าห้องสมุดออนไลน์ของโครงการ
 • ให้บริการจัดระบบยืม-คืน หนังสือ และ สมาชิกของโครงการ
 • แนะนำหนังสือ
 • จัดเสวนา,จัดสัมมนา หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ
      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ทีมนวัตกรรม
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 1330