โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เราเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ เราเห็นการนำคุณค่าสิ่งของชิ้นเดิมกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสภาพดีทุกประเภท จากผู้บริจาค เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ปัจจุบันหน้างานของโครงการฯ เราเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้งานสภาพดีทุกประเภท ส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน อีกส่วนจะแบ่งมานำมาระดมทุน ที่ “ร้านแบ่งปัน” ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนี้ผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” กองทุนนี้คอยทำหน้าที่สนับสนุนและต่อยอดการทำงานของมูลนิธิกระจกเงา อาทิ โครงการอาสาสมาเยี่ยม และโครงการฯ ที่ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำงาน หรือ อยู่ในระหว่างการพิจาณาจากแหล่งทุน

เสื้อผ้าและสิ่งของสภาพดีที่คุณไม่ใช่งานแล้ว ได้ช่วยสร้างประโยชน์ต่อกับผู้รับที่ขาดแคลน และช่วยสนับสนุนการทำงานให้มูลนิธิกระจกเงา ได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเงาในการสะท้อนปัญหาของสังคมที่มีอยู่มากมายและดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้น

“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

          


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ช่างซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ,ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความสามารถงานช่างในตำแหน่งที่เปิดรับ
 • มีความสามารถด้าน D.I.Y ของบริจาคอย่างสร้างสรรค์
 • ขยัน อดทน กับหน้างาน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจเช็คสภาพ เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ฟ้า
 • ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • D.I.Y. งานช่างสิ่งของบริจาค

2.ธุรการ ,ประสานงาน

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีทักษะการพิมพ์ข้อมูลได้คล่อง
 • ไหวพริบดี น้ำเสียงไพเราะ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พิมพ์เอกสาร,บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วยงานพัฒนาระบบภายในโครงการ

 

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - ทีมนวัตกรรม
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - ห้องเด็ก
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 228