ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงประเด็นการทำงาน ของมูลนิธิกระจกเงากับสาธารณะ โดยมีรูปแบบของการสื่อสารที่หลากหลาย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. นักเขียน - สื่อสารออนไลน์

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีทักษะด้านการสื่อสาร งานเขียนเล่าเรื่อง
 • เข้าใจในประเด็นการสื่อสารที่หลากหลายทางสังคมขององค์กร
 • ชอบใช้งาน Social media ในชีวิตประจำวัน
 • ชอบติดตามการสื่อสารของสื่อออนไลน์
 • มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ในการนำเสนองาน
 • รับผิดชอบในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าใจวัฒนะธรรมการสื่อสารในสังคมออนไลน์
 • เข้าใจวัฒนะธรรมการสื่อสารในสังคมออนไลน์
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนองานเขียนผ่าน เฟซบุ๊ก ,ไลน์@ ขององค์กร
 • สัมภาษณ์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
 • ติดตามฟีดแบคเรื่องที่นำเสนอ และปฏิกิริยาผู้รับสาร

2. นักออกแบบกราฟิก

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อกราฟิกเป็นอย่างดี
 • มีอุปกรณ์ในการทำงานส่วนตัว เช่น โน้ตบุ๊ค ,จอและปากกาวาดภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • สามารถทำงานที่กระทันหันเร่งด่วน ได้ในเวลาที่กำหนด
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบภาพประกอบงานเขียน
 • ออกแบบอินโฟกราฟิกชุดความรู้งานขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. Video Editor

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • ถ่าย และ ตัดต่อ Video ได้เป็นอย่างดี ี
 • ใช้โปรแกรม Final cut pro , Adobe Premiere Pro , Adobe Photoshop , Adobe After Effects ได้ ้
 • มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค , กล้อง , ไมค์ติดกล้อง
 • สามารถทำงานที่กระทันหันเร่งด่วน ได้ในเวลาที่กำหนด
 • ชอบดูสื่อ Video ที่หลากหลาย
 • รู้จักนำเทคนิคเฉพาะด้านมาประยุกต์เข้ากับงานผลิตสื่อขององค์กร
 • ลงพื้นที่ทำงานผลิตสื่อร่วมกับโครงสร้างต่างๆ ขององค์กร ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดได้
 • (หากมีความสามารถด้านการเขียนบทให้แจ้ง จนท. ในขั้นตอนการสัมภาษณ์)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายและตัดต่อ Video

4. ช่างภาพ

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • ถ่ายภาพอย่างมีมุมมอง สื่อสารจากภาพถ่าย
 • มีอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนตัว เช่น กล้อง,เลนส์ ,ขาตั้งกล้อง
 • มีทักษณะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
 • ลงพื้นที่เก็บภาพร่วมกับโครงสร้างต่างๆ ขององค์กร ทั้งในกรุงเทพฯ และ ตจว.ได้
* หมายเหตุ ส่งผลงานภาพถ่าย 5 ภาพ แนบมาพร้อมเอกสารสมัครงาน

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ถ่ายภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก

5. แผนกบริหารผู้บริจาคสัมพันธ์

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีทักษะด้านการสื่อสารพูดคุย คล่องแคล่ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานให้บริการ , พูดคุย

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาค
 • แนะนำกิจกรรมงานของมูลนิธิฯ ให้ผู้บริจาคเกิดความประทับใจ
      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ทีมนวัตกรรม
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  -
  -
  -
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 1348