ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH
( สถานะปิดโครงการ )
 
เป็นศูนย์กลางที่เฝ้าระวังปัญหาภัยเทคโนโลยีอย่างเกาะติดและใช้กิจกรรมของศูนย์เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย
 
   โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ Kids Story
( สถานะปิดโครงการ )
 
 
   Tv4kids
( สถานะปิดโครงการ )